Stichting Kunst op de Bult

Ons doel is het stimuleren van kunst en cultuur in de wijk in de breedst mogelijke zin van het woord, in alle mogelijke uitingsvormen, zowel in het actief beoefenen, als in het als toeschouwer er van kunnen genieten. Dit ter vergroting van de creativiteit, het plezier en de persoonlijke ontwikkeling van individuele wijkbewoners, maar ook ter vergroting van wijkparticipatie in het algemeen. Door dit als wijkbewoners zoveel mogelijk met elkaar en voor elkaar te doen, worden tevens het sociale leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk bevorderd. Hierbij willen we nadrukkelijk zo laagdrempelig mogelijk zijn. Onze focus ligt op de eigen wijk, zijnde Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar, maar bewoners van omliggende wijken zijn ook welkom.

Adresgegevens

Vestigingsadres

Geitenkamp 48, 6823 HG Arnhem