Stichting OverMalbruggen

In de huidige samenleving trekken veel mensen zich terug in hun eigen huis of eigen (culturele) groep; ze kennen hun buren niet of zijn zelfs bang voor mensen met een andere achtergrond. Ook in Malburgen, de wijk waarin mensen van de grootste verscheidenheid aan culturen van alle wijken in Arnhem wonen, ontbreekt een sterke sociale cohesie en er heerst veel eenzaamheid, voornamelijk onder ouderen. Stichting OverMalbruggen wil dit verbeteren door dans, theater en muziek in te zetten om elkaar te ontmoeten ongeacht leeftijd, gender, cultuur, beperking etc. Door onze kunstzinnige activiteiten leren we elkaar kennen en krijgen we empathie voor elkaars verhalen en belevenissen en overbruggen we onze verschillen.

Adresgegevens

Vestigingsadres

Eimerssingel-Oost 266, 6834 CZ Arnhem